13/06/2024

Senteda dl cunsëi de chemun di 07.06.2024 (per tudësch) y file audio

Hier finden Sie einige Informationen zum Ablauf der Gemeinderatssitzung vom 07.06.2024 um 20.00 Uhr....

30/05/2024

Renuvamënt dla homepage

Ti proscimi dis unirà renuveda nosta homepage. Chësc pudëssa vester de gauja per problems...

07/06/2024

Program de Svilup Cumenel

Ortisei 2040 – Progettiamo insieme il nostro futuro Programma di sviluppo comunale: Sono richieste...

07/06/2024

Furné tres l raion da ji a pe.

Tres chësc link possun fe la dumanda per pudëi furne ite tl raion da ji a pe: https://ortisei.sitocittadino.it/Account/Login?ReturnUrl=%2FZTL%2FElencoRichieste...

03/06/2024

Abineda dl refudam organich - firmes

Dai 3 de juni 2024 ven i chibli dal refudam bio jetei ora de merdi y de vënderdì.   

02/05/2024

Relazion dla Jonta de chemun sun l'atività aministrativa tl ann 2023

Relazion dla Jonta de chemun sun l'atività aministrativa tl ann 2023: - Ambolt Tobia Moroder Cumpetënzes:...

Duta la nuviteies

Atualità

Plata de chemun

2024 - 05 Plata de Gherdëina - juni

Duta la edizions

ChemunClima

Chemun tlima

L program dl ChemunTlima uel meter ndrova na politica nergetica y mbientela sustenibla. La niziativa ie unida ududa dant dala Cumiscion per l Ambient y ie cuntrera al sciaudamënt globel y vëisc dant na sozietà che mët l plu averda coche adurvé nosta resorses.

Link cun duc i documënc che reverda l ChemunTlima

GEM2GO Alto Adige

APP de chemun

Chemun de Urtijëi sun l smartphone
Servijes desponibli sun smartphone 24 ëures sun 24. Calënder dla manifestazions, tofla de chemun, termins

Diretamënter nfurmà
Notifiches push per nutizies plu mpurtantes coche stredes zaredes

Senialazions di zitadins
Lumes rotes, bujes tla streda, refudam arbandunà: senialazion ajlune al chemun cun foto y posizion

Download Gem2Go

Mprescions

  • ita_impression_10
  • Kulturhaus Luis Trenker
  • ita_impression_08
  • ita_impression_07